top of page

Gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie

Naamgeving van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Restaurant Birkenhof
Vojislav Puzic
Heerstrae 60
41334 Nettetal

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Bezochte pagina op ons domein

 • Datum en tijd van het serververzoek

 • Browsertype en browserversie

 • Gebruikt besturingssysteem

 • Verwijzende URL

 • Hostnaam van de toegangscomputer

 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, bewaren wij gedurende de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw verzoek te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen gegevensopslag meer nodig is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van je nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te verifiëren en toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of u kunt zich afmelden via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement op te zetten, worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst (bijvoorbeeld winkelwagen), vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en probleemloze levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en analyse van het websitegebruik mogelijk maakt. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website,  een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in verband met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar inkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter een aantal functies van onze website beperken. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming) en artikel 6 (1) (b) AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven in geval van herroeping van kracht.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van  my-datenschutzbeauftragter.de

Belangrijke notitie

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact.

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom informeren wij u hier over wat wij bewaren en waarom het bewaard moet worden.

Gegevensbescherming

Algemene opmerking en verplichte informatie

Naamgeving van de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Restaurant Birkenhof
Vojislav Puzic
Heerstrae 60
41334 Nettetal

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de nationale functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link geeft een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt geleverd in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verzoekt, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

Server logbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Bezochte pagina op ons domein

 • Datum en tijd van het serververzoek

 • Browsertype en browserversie

 • Gebruikt besturingssysteem

 • Verwijzende URL

 • Hostnaam van de toegangscomputer

 • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt b AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

Registratie op deze site

U kunt zich op onze website registreren om bepaalde functies te gebruiken. De verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders zullen we de registratie weigeren.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat tijdens de registratie is opgegeven.

De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, bewaren wij gedurende de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, worden opgeslagen, inclusief uw contactgegevens, om uw verzoek te kunnen verwerken of beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming doorgegeven.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Artikel 6 (1) (a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen gegevensopslag meer nodig is. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Nieuwsbrief gegevens

Voor het versturen van onze nieuwsbrief hebben we een e-mailadres van je nodig. Het is noodzakelijk om het opgegeven e-mailadres te verifiëren en toestemming te geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

De gegevens die bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verstrekt, worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Voor de herroeping is een informeel bericht per e-mail voldoende of u kunt zich afmelden via de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement op te zetten, worden verwijderd als u zich afmeldt. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat. Cookies helpen ons om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn 'sessiecookies'. Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies daarentegen blijven op uw eindapparaat staan totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die nodig zijn om elektronische communicatieprocessen uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u wenst (bijvoorbeeld winkelwagen), vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. Als beheerder van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en probleemloze levering van onze diensten. Als er andere cookies worden ingesteld (bijv. voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw eindapparaat opslaat en analyse van het websitegebruik mogelijk maakt. Door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van artikel 6 (1) (f) AVG. Als beheerder van deze website,  een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en mogelijk ook advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in verband met de IP-anonimiseringsfunctie. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. Er kunnen uitzonderlijke gevallen zijn waarin Google het volledige IP-adres naar een server in de VS verzendt en daar inkort. Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

browser plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter een aantal functies van onze website beperken. U kunt ook het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres en de daaropvolgende verwerking door Google, voorkomen. Dit is mogelijk door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website worden verzameld: Schakel Google Analytics uit.

Zie het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming, hebben we een orderverwerkingscontract met Google gesloten.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een specifieke persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren. Dit is mogelijk via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in het punt "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

PayPal

Onze website staat betaling via PayPal toe. De aanbieder van de betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u met PayPal betaalt, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens aan PayPal doorgegeven.

Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van artikel 6 (1) (a) AVG (toestemming) en artikel 6 (1) (b) AVG (verwerking om een contract na te komen). U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Gegevensverwerkingen in het verleden blijven in geval van herroeping van kracht.

Bron: Gegevensbeschermingsconfigurator van  my-datenschutzbeauftragter.de

Belangrijke notitie

Geen waarschuwing zonder voorafgaand contact.

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), dat toegankelijk is via:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page