top of page

Ochrona danych

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Nazewnictwo odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Restauracja Birkenhof
Vojislav Puzic
Heerstraße 60
41334

 

Organ odpowiedzialny decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub podmiotom trzecim. Jest dostarczany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu „https://” przeglądarki i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. To są:

 • Odwiedzone strony w naszej domenie

 • Data i godzina żądania serwera

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

 • Używany system operacyjny

 • URL strony odsyłającej

 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym e-mailem. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w naszym serwisie. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym Twoje dane kontaktowe, w celu umożliwienia przetworzenia Twojej prośby lub uzyskania dostępu do dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Dane biuletynu

Aby wysłać nasz biuletyn, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail lub możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku „wypisz się” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji. Jeśli te dane zostały nam przekazane do innych celów i gdzie indziej, pozostaną u nas.

ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z kolei inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookies, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. koszyka zakupów), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. dla funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, my  prawnie uzasadniony interes polegający na analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i ewentualnie również reklamy.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Zapewnia, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. W wyjątkowych przypadkach Google przesyła pełny adres IP do serwera w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP, i późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Jest to możliwe pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może służyć do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe poprzez ustawienia reklam na Twoim koncie Google lub ogólnie zakazując gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatność przez PayPal. Dostawcą usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli płacisz przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane są przekazywane do PayPal na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Operacje przetwarzania danych z przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z  my-datenschutzbeauftragter.de

Ważna uwaga

Bez ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu.

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego), do której można uzyskać dostęp pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Poważnie traktujemy ochronę Twoich danych. Dlatego informujemy Cię tutaj o tym, co przechowujemy i dlaczego należy to przechowywać.

Ochrona danych

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Nazewnictwo odpowiedzialnego organu

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Restauracja Birkenhof
Vojislav Puzic
Heerstraße 60
41334

 

Organ odpowiedzialny decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub podmiotom trzecim. Jest dostarczany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Masz prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcy i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, które przesyłasz do nas jako operatora strony, nasza strona korzysta z protokołu SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu „https://” przeglądarki i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie do nas przesyła. To są:

 • Odwiedzone strony w naszej domenie

 • Data i godzina żądania serwera

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

 • Używany system operacyjny

 • URL strony odsyłającej

 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

 • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ust.1 lit.b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym e-mailem. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Dane wprowadzone podczas rejestracji przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w naszym serwisie. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego będą przechowywane, w tym Twoje dane kontaktowe, w celu umożliwienia przetworzenia Twojej prośby lub uzyskania dostępu do dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które miały miejsce do momentu cofnięcia zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Dane biuletynu

Aby wysłać nasz biuletyn, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalna wiadomość e-mail lub możesz zrezygnować z subskrypcji za pomocą linku „wypisz się” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji. Jeśli te dane zostały nam przekazane do innych celów i gdzie indziej, pozostaną u nas.

ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczną i bezpieczną.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Z kolei inne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookies, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia wybranych przez Ciebie funkcji (np. koszyka zakupów), odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. dla funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator tej strony internetowej, my  prawnie uzasadniony interes polegający na analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i ewentualnie również reklamy.

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Zapewnia, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. W wyjątkowych przypadkach Google przesyła pełny adres IP do serwera w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczka do przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP, i późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Jest to możliwe pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Szczegółowe informacje o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni spełnić wymogi prawne dotyczące ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może służyć do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Jest to możliwe poprzez ustawienia reklam na Twoim koncie Google lub ogólnie zakazując gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatność przez PayPal. Dostawcą usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli płacisz przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Twoje dane są przekazywane do PayPal na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Operacje przetwarzania danych z przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z  my-datenschutzbeauftragter.de

Ważna uwaga

Bez ostrzeżenia bez wcześniejszego kontaktu.

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego), do której można uzyskać dostęp pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

bottom of page